Pomysły na Budżet Obywatelski w Małopolsce zachodniej

Monika Pawłowska
Rehabilitacja jest bezcenna, o czym wiedzą nie tylko rodzice maluchów. Studio Bio-Reh w Oświęcimiu, ma projekt na bezpłatne zabiegi
Rehabilitacja jest bezcenna, o czym wiedzą nie tylko rodzice maluchów. Studio Bio-Reh w Oświęcimiu, ma projekt na bezpłatne zabiegi Studio Bio-Reh
31 projektów z zachodniej Małopolski uczestniczy w czwartej edycja wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwa do końca września.

Głosować może każda osoba powyżej 16. roku życia mieszkająca w Małopolsce. Wystarczy wejść na stronę: www. bo.malopolska.pl lub przybyć osobiście do agendy zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 21. Na potrzeby głosowania swoje urzędy udostępniły także gminy: Olkusz, Chrzanów i Wadowice.

Warte głosu

Można wybrać spośród 188 projektów zgłoszonych z całego województwa. Tych powstałych w zachodniej Małopolsce jest 31. Jak w każdym z pięciu subregionów przeznaczono tutaj do podziału 2 mln zł. Są wśród nich pomysły prospołeczne, edukacyjne, prozdrowotne czy turystyczne.

Można wybrać między bezpłatną nauką języka angielskiego dla dzieci, a np. budową chodników. Te mogą po-wstać przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Alwerni przy ul. Józefa Patelskiego, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice, w ciągu drogi wojewódzkiej 949 w Polance Wielkiej. Również w Zarzeczu chcą poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych.
Wiele projektów otwiera się na integrację i rehabilitację niepełnosprawnych.

W Chrzanowie chcą działać przeciwko wykluczaniu i uwrażliwić mieszkańców na niepełnosprawność. Również w powiecie wadowickim chcą łączyć pomoc terapeutyczną dla dzieci o specjalnych potrzebach.
W Oświęcimiu Studio Bio--Reh po raz kolejny chce rehabilitować dzieci i dorosłych.
- Właśnie realizujemy ubiegłoroczny projekt w ramach BO i mamy nadziej na kontynuację - mówi Urszula Brania, współwłaścicielka Studia Bio-Reh w Oświęcimiu. - Nasi pacjenci są bardzo aktywni w głosowaniu, ale chyba głosów powinno być więcej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli szukać pomocy. U nas z programu półroczna rehabilitacja będzie za darmo – dodaje.

O poprawienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami upominają się też organizacje w powiecie olkuskim. Powstały tam trzy takie projekty.
Również kluby i stowarzyszenia sportowe chcą zadbać o nasze zdrowie, kondycję i lepsze wyniki sportowe. W każdym powiecie.

Trudny wybór

Nie brakuje projektów turystycznych, i to o zasięgu międzygminnym. Jednym z nich jest inicjatywa „Odczarować Oświęcim”.
- Projekt ma za zadanie zmienić stereotyp, czyli „odczarować” Oświęcim widziany jako miasto-obóz, i pokazać grupom zwiedzających historyczny i współczesny, sportowy i zabytkowy wymiar miasta - mówi Jola Wodniak, wydawca „Faktów Oświęcim”. - Wraz z przewodnikiem miejskim w ciekawy sposób pokażemy też artystyczny charakter Oświęcimia przez wykonanie portalu prezentującego i promującego nowe kierunki i turystyczne atrakcje – nadmienia.

Kolejny ciekawy projekt nazwano „Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem”. Jest adresowany do turystów odwiedzających powiat olkuski, ale również do osób podróżujących po szlaku Orlich Gniazd i Pustyni Błędowskiej, w tym do niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych i niedowidzących.

O głosy mieszkańców walczą również Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanc-koronie - Festiwal Terra Artis, projekt ,,Fill and go”, który zakłada zainstalowanie w Andrychowie i Jaroszowcu kraników, które będą dostarczać wodę zdatną do picia.
Warto pochylić się również nad projektem „Płuca Małopolski”, który zakłada posadzenie na terenie miast i gmin w regionie - takich jak Olkusz, Wadowice, Wolbrom, Chrzanów i Oświęcim - 3500 sadzonek drzew liściastych.

Te projekty zabiegają o wasze głosy:
MZA 1. Zaprogramuj się na przyszłość
Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych, niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
MZA 2. Z tradycją w przyszłość – ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek
Działanie skierowane do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie olkuskim, przejawiających zainteresowania i uzdolnienia artystyczno-muzyczne.
MZA 3. Koduję swoją przyszłość
Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Rekrutacja będzie obejmować cały powiat oświęcimski.
MZA 4. Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!
to szereg praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów szkół średnich, które mają na celu pomóc młodzieży w podjęciu jednej z najtrudniejszych decyzji w życiu: Jak ma wyglądać ich przyszłość po zakończeniu szkoły średniej? obszar oddziaływania- Oświęcim, Kęty, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Chrzanów, Trzebinia, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Radocza.
MZA 5.Organizacja turnieju piłkarskiego/piknik rodzinny
Celem zadania jest upowszechnienie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu oświęcimskiego i miejscowości ościennych aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Obszar oddziaływania: Brzeszcze, Chełmek, Kety, Osiek, gmina i miasto Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, i miejscowości ościenne.
MZA 6. Odczarujmy Oświęcim
Projekt ma pokazać, że Oświęcim ze swoją ponad 800-letnią historią, jest ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu. Projekt ma za zadanie odczarować Oświęcim, jako miasto-obóz i pokazać grupom zwiedzających historyczny i współczesny, sportowy i zabytkowy, ale też artystyczny charakter miasta. Obszar oddziaływania: Oświęcim, powiat oświęcimski oraz powiaty chrzanowski,olkuski i wadowicki.
MZA 7. Sport przez zabawę - wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych. Zadanie dotyczy finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Organizacja zadania przewidziana w następujących obiektach: hala lodowa, kryta pływalnia i hala sportowa w Oświęcimiu.
MZA 8. „Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem"
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wspólna promocja Pustyni Błędowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą ofertą adresowaną do osób niepełnosprawnych. Projekt jest adresowany dla turystów, odwiedzających i mieszkańców powiatu olkuskiego, podróżujących po szlaku Orlich Gniazd i Pustyni Błędowskiej, w tym osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych i niedowidzących
MZA 9. Jurajski mobilny tor pumptrackowy – arena Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych
Zadanie dotyczy zakupienia mobilnego, modułowego toru pumptrackowego, którego głównym miejscem stacjonowania będą tereny zielone przy Domu Kultury w Wolbromiu. Obszarem oddziaływania są powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.
MZA 10. FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego
Celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice, MAF, działających na terenie gmin powiatu wadowickiego.
MZA 11. Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia.
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej.
MZA 12. Zapomniane Miasteczko. Historyczno - Muzyczno - Sportowe 900-lecie Bydlina
Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Impreza realizowana będzie na terenie Sołectwa Bydlin. Obszar oddziaływania to szczególności Powiat Olkuski, ale również sąsiednie Gminy i Powiaty - również te, leżące na województwa Śląskiego – z uwagi na fakt, iż miejscowość leży na Szlaku Orlich Gniazd.
MZA 13."BO aktywnie znaczy zdrowo"
Projekt zakłada organizację dla mieszkańców powiatu wadowickiego bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, łączących czynny odpoczynek z rozrywką.
MZA 14. Małopolska działa społecznie (MZ)
To projekt, który ma ułatwiać społeczne zaangażowanie mieszkańcom obszaru Małopolski Zachodniej obejmującej powiaty (chrzanowski, wadowicki, oświęcimski i olkuski). Dzięki projektowi działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie zwyzwaniami, które napotykają.
MZA 15. XIII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie - Festiwal Terra Artis
Warsztaty artystyczne z różnych dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami. Ważnym wymiarem warsztatów jest także zaangażowanie lokalnej społeczności, aktywizacja mieszkańców Lanckorony i okolicznych miejscowości (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Izdebnik, Sułkowice, Skawinki, Jastrzębia.
MZA 16. Fill and go
Projekt zakłada zainstalowanie na terenie dwóch obiektów subregionu Małopolska Zachodnia (Andrychów i Jaroszowiec) kraników, które to będą dostarczać wodę zdatną do picia. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej na terenie całego subregionu.
MZA 17. Płuca Małopolski
Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim, 3500 sadzonek drzew liściastych podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze.
MZA 18. Utworzenie mobilnego park edukacyjn-turystycznego w wiosce tematycznej w Bolęcinie
Utworzenie mobilnego parku turystyczno-edukacyjnego wiąże się z istnieniem na terenie wsi unikatowego, wapiennego ostańca powstałego 215 mln lat temu na dnie triasowego morza oraz z założeniem wioski tematycznej Wioska - pod Skałą. Obszar oddziaływania: Gmina Trzebinia, gmina Chrzanów, gmina Alwernia, gmina Libiąż, gmina Babice.
MZA 19. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy Józefa Patelskiego
Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ulicą Patelskiego w Alwerni na drodze wojewódzkiej nr 780, która jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego.
MZA 20. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Zarzecze
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz podróżujących w tym rejonie. Budowa wiaty rowerowej uzupełni deficyt miejsc postojowych dla rowerów.
MZA 21. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice
Zadanie dotyczy budowy 82 m odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 953 w miejscowości Przytkowice, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.
MZA 22. Budowa chodnika w ciągu DW 949 w miejscowości Polanka Wielka
Zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej na odcinku ok. 200 mb. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pozostałych użytkowników drogi.
MZA 23. Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności
Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i integracji dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a także z opóźnieniem rozwoju motorycznego. Obszar oddziaływania miasto i gmina Oświęcim.
MZA 24. Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Głównym celem, jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich funkcjonowania w życiu codziennym – w domu, w szkole, na basenie czy podwórku. Cel zostanie osiągnięty poprzez rehabilitację zaistniałych wad, jak również kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy. Obszar oddziaływania: powiat oświęcimski i wadowicki.
MZA 25. Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje
Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Obszar oddziaływania: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz, Sułkowice, Mogilany, Świątniki Górne.
MZA 26.„Dotrzeć do siebie i swojego dziecka"- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (DN) poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Działania skierowane będą do 30 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego.
MZA 27. „Czuję, widzę, słyszę, dotykam"
Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Zadanie będzie realizowane w Wolbromiu.
MZA 28. „Razem raźniej i weselej”
Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
MZA 29. Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie
Bawmy się, twórzmy i integrujmy nasz powiat. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnościami. Działajmy przeciwko wykluczaniu. Miejsce realizacji Chrzanów.
MZA 30. Dobre emocje, pozytywne wibracje
Zadanie przewiduje przeprowadzenie zajęć dla dzieci, które nie radzą sobie z nauką i koncentracją, mają problemy z wyrażaniem i oceną emocji, są zestresowane i lękliwe oraz mają trudności z samoakceptacją. Projekt zostanie zrealizowany w Wadowicach, a kierowany jest do mieszkańców gmin: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.
MZA 31. Chechło Life 2020 Chrzanów - Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!
Głównym celem niniejszego zadania jest promocja zdrowego, aktywnego oraz wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Trzebinia, Chrzanów oraz sąsiednich gmin na odnowionym ośrodku Zalew Chechło w Trzebini. Zadanie to będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowo-taneczno-muzycznej dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

Czytaj także

FLESZ - Katastrofa klimatyczna coraz bliżej. Polska ugotuje się w skwarze

Wideo

Materiał oryginalny: Pomysły na Budżet Obywatelski w Małopolsce zachodniej - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3