reklama

Zadbaj o swoje serce

Artykuł sponsorowany Zaktualizowano 
Firma G.V.M. Carint sp. z o.o. powstała łącząc długoletnie międzynarodowe doświadczenie włoskiej firmy Gruppo Villa Maria z polską grupą medyczną CARINT. Firma Carint sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji i prowadzeniu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w szczególności zajmujących się leczeniem i rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Misją firmy jest zapewnienie pacjentom najlepszej opieki medycznej przy zastosowaniu najnowocześniejszych dostępnych metod i technik medycznych.

Świadczenia wykonywane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej to:

- konsultacje kardiologiczne, badania nieinwazyjne EKG, badanie Holter RR, badanie Holter EKG, echokardiografia,
- testy wysiłkowe,
- diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej,
- rewaskularyzacja mięśnia sercowego,
- zabiegi endowaskularne,
- leczenie ostrych zespołów wieńcowych,
- wszczepianie stałych i czasowych układów stymulujących serce.

Obecnie G.V.M. Carint sp. z o.o. prowadzi działalność w środkowej i południowej Polsce w oddziałach zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sanoku oraz Oświęcimiu. Firma podejmuje działania zmierzające do utworzenia w najbliższym czasie kolejnych Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Pozyskując partnerów G.V.M. Carint oferuje:

- doradztwo w zakresie nowoczesnego zarządzania, restrukturyzacji i reorganizacji szpitali,
- doradztwo w przekształcaniu szpitali,
- outsourcing kadry, procesów i świadczeń medycznych,
- projektowanie i modernizację oddziałów i szpitali,
- fachową pomoc i doradztwo.

Celem utworzenia Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu było zapewnienie diagnostyki i leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic obwodowych oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia serca dla pacjentów z terenów powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. Świadczenia te nie były dotychczas wykonywane w regionie małopolski zachodniej, a pacjenci hospitalizowani w oddziałach kardiologicznych, kardiologiczno-internistycznych i internistycznych szpitali w Oświęcimiu, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej wymagający wykonania tych wysokospecjalistycznych procedur, musieli być transportowani do Instytutu Kardiologii w Krakowie lub do innych odległych ośrodków dysponujących możliwością ich wykonania.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu funkcjonuje w mieście liczącym powyżej 50 tysięcy mieszkańców, na terenie szpitala powiatowego, dzięki czemu wkomponował się w strukturę szpitala zachowując swoją odrębność organizacyjną i administracyjną.

W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 7 łóżkowy Oddział Kardiologii, 4 łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej z pracownią elektrofizjologii, Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej i kontroli stymulatorów, Izba Przyjęć, Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca, Poradnia Wad Serca, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego.

Od 14 lipca 2009 r. do chwili obecnej hospitalizowano w Centrum ponad 2600 osób, u których wykonano prawie 5 tysięcy procedur medycznych (w tym większość procedur tzw. ratujących życie, koronarografii, koronaroplastyk, implantacji rozruszników, kardiowerterów). Centrum pełni całodobowy dyżur hemodynamiczny przez 7 dni w tygodniu. Celem placówki jest świadczenie na rzecz pacjentów wysokospecjalistycznych usług medycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego realizowane przez personel medyczny stale doskonalący swoje kwalifikacje i umiejętności.

Od 3 grudnia 2009 Centrum podpisało umowę na leczenie szpitalne w zakresie kardiologii z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Wzrost kontraktu na planowane świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2013, w zakresie hospitalizacji, pozwoliłby na poszerzenie procedur przeskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO/ASD, inwazyjne leczenie udarów oraz wykonywania zabiegów na tętnicach obwodowych w ścisłej współpracy z oddziałem neurologii Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Lekarze wykonujący zabiegi wywodzą się z krakowskich klinik uniwersyteckich.

Ośrodek prowadzi również diagnostykę kardiologiczną w ramach udzielania usług komercyjnych (poradnia zaburzeń rytmu serca, poradnia nadciśnienia tętniczego, poradnia wad serca). Centrum swoim działaniem zabezpiecza ponad 300-tysięczną populację mieszkańców województwa małopolskiego to jest 50-tysięcznego miasta Oświęcimia oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wieprz, Tomice.

Od grudnia 2009 r. Centrum wyposażone jest w system teletransmisji danych EKG z karetek pogotowia (powiat oświęcimski i wadowicki – Oświęcim, Kęty, Zator, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska) za pomocą, którego pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym są transportowani bezpośrednio do Centrum Kardiologii Inwazyjnej. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania pacjenta na interwencję kardiologiczną, zgodnie z „Zaleceniami Wojewody Małopolskiego w sprawie postępowania z pacjentami ze stwierdzonym zawałem mięśnia sercowego dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego”.

Centrum posiada systemy kontroli jakości, jakimi są DICOM i TeleRaad. Program DICOM (telemedycyna) umożliwia stały kontakt z Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie. Pozwala on na swobodne przesyłanie filmów z zabiegów kardiologicznych oraz natychmiastowe konsultacje kardiochirurgiczne. Natomiast system TeleRaad obejmuje wszystkich pacjentów przyjętych do ośrodka, u których wykryto ostry zespół wieńcowy. Umożliwia on szybki i sprawny przesył informacji pomiędzy Centrum a Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Dzięki niemu można weryfikować lub konsultować dalszy przebieg hospitalizacji pacjentów przez ośrodek o wyższej referencyjności.

Atutem Centrum jest:
a) profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kardiologii,
b) efektywne zarządzanie,
c) konkurencyjne ceny usług komercyjnych akceptowane przez pacjentów i innych świadczeniobiorców,
d) przywiązywanie dużej wagi do tego, aby utrzymywać stały, wysoki poziomu opieki medycznej,
e) dobra opinia wśród pacjentów i środowiska lokalnego,
f) ustabilizowana pozycja w regionie,
g) oferowanie najwyższych standardów medycznych
h) świadczenie usług zgodnie z odpowiednimi standardami i procedurami medycznymi obowiązującymi w kraju i na świecie, jak i wypracowanymi w firmie (wprowadzono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008),
i) rozwijanie kontaktów naukowych w kraju i za granicą,
j) możliwość rozbudowy,
k) współpraca z innymi ośrodkami o podobnym profilu np. w Chrzanowie.

Głównym celem działania ośrodka jest zabezpieczenie lokalnej społeczności w świadczenia ratujące życie w jak najszybszym czasie i na jak najwyższym poziomie.

W tym celu personel lekarski odbywa:

a) dodatkowe szkolenia w szpitalach o wyższym stopniu referencyjności oraz
b) bierze udział w krajowych i międzynarodowych kongresach tematycznych.

U podstaw polityki kadrowej leży założenie o kluczowej roli odpowiednio wyszkolonego, kompetentnego, dobrze zmotywowanego i kreatywnego pracownika w procesie realizacji strategii działania spółki G.V.M. Carint. Celem polityki personalnej jest tworzenie silnie związanej ze Spółką stabilnej kadry.

Aby zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie ośrodek prowadzi regularne szkolenia wewnętrzne dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego. Jedną z form rozwoju zawodowego są konferencje naukowe, a różnorodność tematyki odbytych przez personel szkoleń pozwala zapewnić pacjentom kompleksowość wysokospecjalistycznych świadczeń oraz jakże ważne poczucie bezpieczeństwa.

Każdego roku Spółka organizuje dla miejscowych lekarzy „szkolenia regionalne”, mające na celu przybliżenie tematyki „nowych technologii i standardów”
w leczeniu schorzeń kardiologicznych. Z inicjatywy G.V.M Carint sp. z o.o., odbyło się szkolenie na temat „Leczenie zawału serca – nowe wytyczne w Europie i w Polsce.

Postępy w leczeniu wad zastawkowych serca”, na które zostali zaproszeni lekarze z powiatu oświęcimskiego i wadowickiego oraz konferencja pt. „Kardiologia Inwazyjna i Kardiochirurgia w XXI wieku – razem czy osobno”. W konferencji udział wzięli lekarze z powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego, personel pielęgniarski pogotowia ratunkowego oraz szpitala w Oświęcimiu i Wadowicach, przedstawiciele oraz słuchacze wydziału pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz licznie zaproszeni goście.

W konferencjach naukowych w siostrzanych ośrodkach w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sanoku bierze udział kadra medyczna z Oświęcimia (lekarze, personel pielęgniarski, technicy rtg.).

Również lekarze, nie tylko specjaliści, w ramach kształcenia ustawicznego (CME – continuing medical education) uczestniczą w wykładach, seminariach, sympozjach i zjazdach, nie tylko w kraju, ale i za granicą, poświęcają czas na lekturę pism fachowych i podręczników z dziedziny kardiologii, diabetologii czy rehabilitacji.

Są również autorami i współautorami wielu publikacji medycznych, zamieszczonych w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Coraz częściej wskazuje się na możliwości, jakie w dziedzinie kształcenia stwarza informatyka, a szczególnie tzw. „transmisje na żywo” zabiegów kardiologii inwazyjnej. W czasie trwania XI Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie, podczas sesji wykładowej pt. „Ostre Zespoły Wieńcowe”, która odbyła się w 04.06.2011 r., personel medyczny miał możliwość obejrzenia na żywo transmisji z zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym.

W naszym ośrodku nie tylko kadra medyczna rozwija swoje umiejętności i kwalifikacje. Osoby wykonujące tzw. prace administracyjne widząc możliwość rozwoju firmy same podejmują naukę na niestacjonarnych studiach licencjackich czy magisterskich. Nauka języka angielskiego pozwala pracownikom sprawniej poruszać się w dokumentacji związanej z badaniami klinicznymi prowadzonymi przez ośrodek.

Poprzez szybki i dynamiczny rozwój techniki pracownicy korzystają z kursów internetowych, otrzymując stosowne certyfikaty i zaświadczenia. A dzięki szkoleniom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, pracownicy chętnie podejmują trud zdobycia nadprogramowej wiedzy.

Zarówno kadra kierownicza jak i management spółki dostrzega, że udział pracowników korzystających z różnych form edukacji, bezpośrednio przekłada się na zysk firmy i trwałą przewagę konkurencyjną. Pracownicy zdają sobie sprawę, że bez kształcenia nie mają szans nie tylko na karierę, ale często na samo utrzymanie pracy.

W 2010 i 2011 roku CKIEiA brało udział w Ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny Szpital” zajmując wysoką lokatę w pierwszej dwudziestce pośród szpitali niepublicznych, ranking organizowany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Obecnie Centrum uczestniczy w siódmej edycji rankingu oddziałów szpitalnych organizowanym przez Towarzystwo promocji jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

W 2010 roku Centrum rozpoczęło współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, zapraszając młodzież w ramach "Dnia przedsiębiorczości", który jest organizowany w Polsce przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Młodzież odbywa wtedy kilkugodzinne praktyki, weryfikuje swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskuje informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zapoznaje się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W roku 2011 dołączyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze. 14 stycznia 2012 r. rozpoczęliśmy organizację spotkań pacjentów z lekarzami specjalistami, ratownikami medycznymi, psychologiem, dietetykiem w ramach tzw. Klubu Pacjent. Pacjenci mieli okazję wzbogacić swą wiedzę w zakresie przyczyn powstawania, przebiegu oraz leczenia choroby wieńcowej, zawału serca, miażdżycy, a także zabiegów kardiologii inwazyjnej i ogólnej profilaktyki po przebytej hospitalizacji. Wysoka frekwencja nie tylko dowodzi faktu jak duże jest zainteresowanie podejmowaną problematyką, ale także utwierdza w słuszności działań podjętych w trosce o poprawę jakości życia naszych pacjentów.

Na kolejne spotkania w ramach Klubu Pacjenta zapraszamy: 18 kwietnia, 15 czerwca i 17 październik 2012 r. do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przy ul. Legionów 11.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3