Zmiany w terminach rekrutacji do małopolskich szkół średnich i uczelni

Materiał informacyjny TEMAT TYGODNIA
Pixabay
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i średnich nie mają w tym roku łatwo. Z powodu epidemii koronawirusa długo trwali w niepewności. Terminy egzaminów zostały przesunięte, nie było też dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych i wyższych, wiec trudniej było zapoznać się z ofertą edukacyjną. A przecież czas ucieka i trzeba już dokonać wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Język polski – 16 czerwca, matematyka – 17 czerwca, język obcy – 18 czerwca. W tych terminach ósmoklasiści przystąpią w tym roku do egzaminów. To miesiąc później niż przed rokiem. Przesunięcie terminów z powodu epidemii koronawirusa automatycznie spowodowało również konieczność ustalenia nowych terminów rekrutacji do szkół średnich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało już harmonogram. Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca. Od tego dnia aż do 10 lipca można składać wnioski (m.in. drogą elektroniczną) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Do 10 lipca jest również czas na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a do 4 sierpnia – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Natomiast ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zaplanowano na 12 sierpnia.

Szeroką ofertę edukacji, przygotował, na przyszły rok szkolny, Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. Uczniowie mają możliwość wyboru dwóch ścieżek edukacji:

  • nauki w 5-letnim technikum (kierunki m.in. technik informatyk, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej , a także Technik technologii chemicznej);
  • nauki w 4-letnim liceum (klasy m.in.: biologiczno-chemiczna  , mistrzostwa sportowego (pływanie), humanistyczno – prawna, czy mundurowa);

Technikiem hotelarstwa, technikiem ekonomistą, a także fryzjerem lub kucharzem można zostać, rekrutując do Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. Na wyżej wymienionych kierunkach nie kończy się oferta edukacyjna placówki, z którą w całości, można zapoznać się na stronie internetowej szkoły: www.pz4seg.pl

Siedem ścieżek edukacji oferuje Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Wśród kierunków kształcenia znajdują się m.in. klasy o profilach: biologia-chemia-j. angielski, matematyka-fizyka-j. angielski, jak również j. polski-wiedza o społeczeństwie-j. angielski.

Rekrutacja na uczelnie wyższe
W Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rekrutacja już trwa i zakończy się 30 października. Tegoroczni maturzyści mają z czego wybierać, ponieważ w ofercie placówki znajduje się ponad 15 kierunków studiów. Wśród nich m.in. dietetyka, ekonomia, informatyka, pielęgniarstwo, czy nowość - ratownictwo medyczne (więcej informacji pod adresem: uczelniaoswiecim.edu.pl).

Dodaj ogłoszenie